Hufiec ZHP Mielec jest jednym z większych hufców Chorągwi Podkarpackiej. Działają w nim gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie oraz wędrownicze.

zhp_mielec
zhp_mielec

W listopadzie 1999 roku Hufiec zakończył kampanię bohater i przyjął imię dh. Antoniny Gębicowej, jednej z pierwszych mieleckich, przedwojennych drużynowych.

zhp_mielec

Co roku spotykamy się na letnim obozie w bazie w Karwieńskich Błotach, położonej tylko 200 metrów od morza. Tradycyjnie na feriach zimowych organizowany jest zimowisko Hufca. Poza tym w ciągu roku harcerskiego odbywa się wiele imprez, których tu nie można pominąć. Jest to Rajd po Ziemi Mieleckiej (wrzesień), Dni Hufca (listopad), Betlejemskie Światełko Pokoju (grudzień), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (styczeń), Hufcowy Festiwal Piosenki (marzec).

zhp_mielec
zhp_mielec

Wartym uwagi jest fakt istnienia w Mielcu drużyn Nieprzetartego Szlaku, czyli drużyn zrzeszających dzieci i młodzież specjalnej troski.

Hufiec ZHP w Mielcu zaprasza uczniów wszystkich szkół do wstąpienia do:


zhp_mielec

Jako sprawdzona organizacja działająca od prawie 100 lat możemy zaoferować Wam wspaniałą zabawę z możliwością samorozwoju i pełnienia wolontariackiej służby na rzecz innych.

zhp_mielec

Zapewniamy Wam cotygodniowe spotkania w ciekawej i specyficznej tylko dla harcerstwa atmosferze w gronie rówieśników, wśród których z pewnością znajdziecie prawdziwych przyjaciół. Częste i atrakcyjne wyjazdy, w których trakcie poznacie wiele przydatnych technik jak orientacji się w terenie, podstaw survivalu, wiązania węzłów czy pomocy przedlekarskiej. W ich trakcie poznajemy nasz kraj, uprawiając tak zwaną aktywna turystykę i trekking.

zhp_mielec

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

zhp_mielec

ODWIEDŹ NASZ PROFIL NA FB!
src

Copyright© Hufiec ZHP Mielec im. Antoniny Gębicowej 2015 by Maciej "Elvis" Misiewcz